dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 236

17.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.3 Komentár k ZP § 236

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 236

(1) Členstvo v zamestnaneckej rade zaniká

a. skončením pracovného pomeru so zamestnávateľom,

b. vzdaním sa členstva v zamestnaneckej rade,

c. odvolaním z funkcie člena zamestnaneckej rady nadpolovičnou väčšinou zamestnancov, ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej 30 % všetkých zamestnancov prítomných na hlasovaní.

(2) Funkcia zamestnaneckého dôverníka zaniká

a. skončením pracovného pomeru so zamestnávateľom,

b. vzdaním sa funkcie,

c. odvolaním z funkcie zamestnaneckého dôverníka nadpolovičnou väčšinou zamestnancov, ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej 30 % všetkých zamestnancov prítomných na hlasovaní.

K § 236:


§ 236 upravuje zánik členstva v zamestnaneckej rade a zánik funkcie zamestnaneckého dôverníka. Nejde teda o skončenie celej zamestnaneckej rady ale o skončenie členstva konkrétneho člena zamestnaneckej rady. Zamestnanecká rada naďalej pokračuje, avšak je potrebné sa vyrovnať s otázkou, či má v zmysle zákona dostatočný počet členov (a či napr. môže prijímať závery, uznášať sa podľa predpisu, ktorým sa bude spravovať – napr. v predpise, ktorý si prijala sa upraví, že na uznášanie je potrebná prítomnosť aspoň 50%+1 člena členstva sa vzdalo niekoľko členov) a s otázkou doplňujúcich volieb.


Člen zamestnaneckej rady sa chce vzdať funkcie v zamestnaneckej rade. Aký spôsobom to má urobiť a voči komu?

Zákonník práce výslovne neupravuje túto otázku. Táto otázka by sa mohla upraviť v predpise, ktorým sa bude zamestnanecká rada spravovať – napr. v jej štatúte.

Vzdanie by malo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk