dnes je 24.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 234 Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3 § 234- § 240 Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie

11.3.1 Komentár k ZP § 234 Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie

§ 234

(1) Zamestnávateľ je povinný umožniť uskutočnenie volieb do zamestnaneckej rady, ak o to zamestnávateľa písomne požiada aspoň 10% zamestnancov. Zamestnanecká rada u zamestnávateľa, ktorý má

a. od 50 do 100 zamestnancov, má najmenej troch členov,

b. od 101 do 500 zamestnancov, na každých 100 zamestnancov má najmenej jedného ďalšieho člena,

c. od 501 do 1 000 zamestnancov, má najmenej jedného ďalšieho člena,

d. od 1 001 a viac zamestnancov, na každých 1 000 zamestnancov má najmenej jedného ďalšieho člena.

(2) Právo voliť členov zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka majú všetci zamestnanci zamestnávateľa, ak u zamestnávateľa pracujú najmenej tri mesiace.

(3) Právo byť volený za člena zamestnaneckej rady alebo za zamestnaneckého dôverníka má každý zamestnanec zamestnávateľa starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný, nie je blízkou osobou zamestnávateľa a pracuje u zamestnávateľa najmenej tri mesiace.

 
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk