dnes je 17.4.2024

Input:

Komentár k ZP § 233a Dohoda so zamestnaneckou radou a zamestnaneckým dôverníkom

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.5 Komentár k ZP § 233a Dohoda so zamestnaneckou radou a zamestnaneckým dôverníkom

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 233a

Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom

zrušený s účinnosťou od 1. januára 2013

 


K § 233a: [Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom]

Od 1. januára 2013 sa vypustilo ustanovenie o možnosti dohodnutia pracovných podmienok, mzdových podmienok a podmienok zamestnávania so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. Zamestnanecká rada ako taká nemá právnu subjektivitu (obdobne ani zamestnanecký dôverník), a teda nemôže robiť právne úkony. Z tohto dôvodu § 233a vyžadoval, aby sa dohodnutý obsah premietol do pracovných zmlúv zamestnancov. Ustanovenie sa vypustilo, z dôvodov spojených s jeho problematickým uplatňovaním v praxi v podobe jeho prenesenia do pracovných zmlúv