dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 221 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

3.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8.2 Komentár k ZP § 221 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 221

(1) Cesta do zamestnania a späť je cesta z bydliska (ubytovania) zamestnanca do miesta vstupu do objektu zamestnávateľa alebo na iné miesto určené na plnenie pracovných úloh a späť. Ak ide o zamestnávateľa v poľnohospodárstve, lesníctve a stavebníctve, je to aj cesta z bydliska na určené zhromaždisko a späť.

(2) Cesta z obce bydliska zamestnanca na pracovisko alebo do miesta ubytovania v inej obci, ktorá je cieľom pracovnej cesty, ak nie je súčasne obcou jeho pravidelného pracoviska, a späť sa posudzuje ako potrebný úkon pred začiatkom práce alebo po jej skončení.

K § 221:


Potrebný úkon pred začiatkom práce je aj: cesta z obce bydliska zamestnanca na pracovisko alebo do miesta ubytovania v inej obci, ktorá je cieľom pracovnej cesty, ak nie je súčasne obcou jeho pravidelného pracoviska.

Potrebný úkon po skončení práce je aj: cesta späť (z pracoviska alebo miesta ubytovania v inej obci, ktorá je cieľom pracovnej cesty, ak nie je súčasne obcou jeho pravidelného pracoviska do obce bydliska zamestnanca).


Zamestnanec je na pracovnej ceste. Na pracovnú cestu vyrazil ráno o 16:00 a o 18:05 odletel lietadlom do Londýna. Do Londýna priletel 19:25 miestneho času Zamestnanec sa ubytoval na hoteli 21:30. Posúďte nasledovnú situáciu:

1) zamestnanec sa pošmykol na schodoch v hoteli, keď smeroval na miesto rokovania,

2) zamestnanec sa pošmykol pri vystupovaní z dopravného prostriedku.

Pobyt v hoteli je ekvivalentom – situácie, keď je zamestnanec doma.

Ak dochádza k úrazu v mieste ubytovania, spravidla nejde o pracovný úraz.

Aj cesta z miesta ubytovania do miesta určeného na plnenie pracovných úloh (napr. miesto konferencie) je cesta do zamestnania. V čase cesty do zamestnania zamestnávateľ nezodpovedá za pracovný úraz.

Cesta z bydliska

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk