dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 220 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

4.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8 § 220- § 222 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

9.8.1 Komentár k ZP § 220 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

§ 220

(1) Plnenie pracovných úloh je výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty.

(2) V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú úkony potrebné na výkon práce a úkony počas práce zvyčajné alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení. Takými úkonmi nie je cesta do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, ani cesta na ne a späť. Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie pri prvej pomoci a cesta na ne a späť sú úkony v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh.

(3) Ako pracovný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý zamestnanec utrpel pre plnenie pracovných úloh.

K § 220: [Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním]


Plnenie pracovných úloh je:

 1. výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu,
 2. iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa,
 3. činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty.

Úkony (konanie) v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh (§ 220 ods. 2) sú:

 1. úkony potrebné na výkon práce,
 2. úkony počas práce zvyčajné,
 3. úkony potrebné pred začiatkom práce,
 4. úkony potrebné po skončení práce.

Úkonmi v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh nie je:

 1. cesta do zamestnania,
 2. cesta späť (zo zamestnania),
 3. stravovanie,
 4. cesta na stravovanie,
 5. cesta späť (zo stravovania),
 6. ošetrenie,
 7. cesta na ošetrenie,
 8. cesta späť (z ošetrenia),
 9. vyšetrenie v zdravotníckom zariadení,
 10. cesta na vyšetrenie,
 11. cesta späť (z vyšetrenia).

Úkony v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú:

 1. vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa,
 2. cesta na vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa,
 3. cesta späť (z vyšetrenia v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa),
 4. ošetrenie pri prvej pomoci,
 5. cesta na ošetrenie pri prvej pomoci,
 6. cesta späť (z ošetrenia pri prvej pomoci).


Zamestnanec vodič, ktorému bolo zverené osobné motorové vozidlo, aby vozil vedúcich zamestnancov zamestnávateľa v prípade pracovných ciest si privyrábal tak, že zároveň v čase voľna na tomto vozidle vozil iné osoby. Posúďte z hľadiska § 220?

Aby išlo o plnenie pracovných úloh musí ísť o takú činnosť, kde ide o výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, inú činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa, činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. Judikatúra za plnenie pracovných úloh nepovažuje

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk