dnes je 10.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 219 Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa

5.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7.3 Komentár k ZP § 219 Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 219

Zamestnávateľ, ktorý nahradil poškodenému škodu, má nárok na náhradu voči tomu, kto poškodenému za takú škodu zodpovedá podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá miere tejto zodpovednosti voči poškodenému, ak nie je vopred dohodnuté inak.

K § 219:


V § 219 sa upravuje tzv. regresné právo zamestnávateľa. Zamestnávateľ, ktorý nahradil poškodenému škodu, má nárok na náhradu voči tomu, kto poškodenému za takú škodu zodpovedá podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá miere tejto zodpovednosti voči poškodenému, ak nie je vopred dohodnuté inak.


Zamestnancovi bol pri výkone práce odcudzený kabát, ktorý si odložil na vešiaku (miesto na to určené). Škoda je 200,- eur. Vyšetrovanie zistilo, že škodu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk