dnes je 7.7.2020

Input:

Komentár k ZP § 218 Pomerné obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľa

6.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.7.2 Komentár k ZP § 218 Pomerné obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 218

Ak zamestnávateľ preukáže, že škodu zavinil aj poškodený zamestnanec, jeho zodpovednosť sa pomerne obmedzí. Pri zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a pri chorobách z povolania sa postupuje podľa § 196.

 

K § 218: [Pomerné obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľa]


V § 218 sa upravuje určenie pomeru zodpovednosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Ak ide o škodu na zdraví pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, použije sa ustanovenie § 196 (zamestnávateľ sa môže zbaviť zodpovednosti celkom alebo sčasti).

V ostatných prípadoch sa použije § 218. V danom prípade, ak zamestnávateľ preukáže, že škodu zavinil aj poškodený zamestnanec, zodpovednosť zamestnávateľa sa pomerne obmedzí (o mieru, ktorou zavinil škodu poškodený zamestnanec).


Zamestnancovi bol na pracovisku ukradnutý vlastný telefón, ktorý so

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk