dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 2 - § 4 Priama, subsidiárna a delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Komentár k ZP § 2 - § 4 Priama, subsidiárna a delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.

Zákonník práce, napriek tomu, že je kódexom pracovného práva, neupravuje všetky aspekty pracovného práva (napr. neobsahuje ustanovenia o sociálnom fonde, o cestovných náhradách, apod.) ani nereguluje výkon práce všetkými osobami, ktoré vykonávajú prácu v podriadenosti inej osobe (v osobitnom zákone sú upravení napr. štátni zamestnanci alebo osobitný zákon upravuje sčasti postavenie niektorých zamestnancov – napr. pracovný čas v doprave).

Z tohto hľadiska je potrebné urobiť kvalifikáciu, či sa na zamestnanca vzťahuje Zákonník práce, a ak áno, či sa na neho vzťahuje v celom rozsahu alebo len sčasti. V tomto prípade ide o tzv. vecnú pôsobnosť Zákonníka práce. Vecná pôsobnosť môže byť:

1.Priama

a) úplná

b) obmedzená

2.