dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 198 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

27.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.4 Komentár k ZP § 198 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 198

(1) Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania, má nárok v rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedá za škodu, na poskytnutie náhrady za

a. zrušený zákonom č. 461/2003 Z. z.

b. zrušený zákonom č. 461/2003 Z. z.

c. zrušený zákonom č. 461/2003 Z. z.

d. vecnú škodu; ustanovenie § 192 ods. 3 platí rovnako.

(2) Rozsah zodpovednosti podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného odkladu so zástupcami zamestnancov a so zamestnancom.

K § 198:


Podľa § 198 ods. 1 zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania, má nárok v rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedá za škodu, na poskytnutie náhrady za vecnú škodu; ustanovenie § 192 ods. 3 platí rovnako. Rozsah zodpovednosti podľa § 198 ods. 1 je zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného odkladu so zástupcami zamestnancov a so zamestnancom.


Zamestnanec použil pri pracovnej ceste na základe súhlasu zamestnávateľa vlastné motorové vozidlo. Došlo k havárií, pri ktorej došlo k úrazu aj k poškodeniu tohto vozidla.

Otázky, či ide o pracovný úraz

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk