dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 197 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.3 Komentár k ZP § 197 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 197

Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselne nevyvolal.

 

K § 197:


V § 197 sa vymedzuje tzv. absolútna objektívna zodpovednosť zamestnávateľa, t.j. v tomto prípade sa zamestnávateľ zodpovednosti za škodu zbaviť nemôže.


Zamestnanec sa podieľa na hasení požiaru, na ochranu majetku zamestnávateľa pri povodni, apod. Zodpovednosť zamestnávateľa je absolútna a nemôže sa odvolať na § 195. Výnimkou je napr. situácia, že zamestnanec pri fajčení spôsobí

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk