dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 194 Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody

6.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.9 Komentár k ZP § 194 Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 194

Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody

Zamestnanec, ktorý pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi utrpel vecnú škodu, má voči nemu nárok na jej náhradu a na náhradu účelne vynaložených nákladov, ak nebezpečenstvo sám úmyselne nevyvolal a ak si počínal pritom spôsobom primeraným okolnostiam. Tento nárok má aj zamestnanec, ktorý takto odvracal nebezpečenstvo hroziace životu alebo zdraviu, ak by za škodu zodpovedal zamestnávateľ. Ak utrpel škodu na zdraví, posudzuje sa táto škoda ako pracovný úraz.

K § 194: [Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody]


V § 194 sa upravujú podmienky zodpovednosti zamestnávateľa v prípade, ak zamestnanec utrpel škodu pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi. § 194 sa týka len vecnej škody –

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk