dnes je 3.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 191 Žiadosť o uhradenie škody a dohoda o náhrade škody

14.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.6 Komentár k ZP § 191 Žiadosť o uhradenie škody a dohoda o náhrade škody

JUDr. et Mgr. Jozef Toman , PhD.


§ 191

(1) Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ.

K ods. 1:


Zamestnávateľ nemusí:

  1. požadovať škodu vôbec,
  2. požadovať náhradu škody v celom rozsahu, v ktorom by o ňu mohol žiadať.

Zamestnávateľ teda určí požadovanú náhradu škody, ktorú požaduje od zamestnanca.


(2) Zamestnávateľ prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.

K ods. 2:


Zamestnávateľ požadovanú škodu prerokuje so zamestnancom.

Požadovanú náhradu škody zamestnávateľ oznámi zamestnancovi najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.


(3) Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je dohoda neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda bola už uhradená.

K ods. 3:


Zamestnanec môže uznať, že spôsobil škodu a súhlasiť, že nahradí škodu. Ak zamestnanec súhlasí s náhradou škody a so spôsobom jej úhrady, zamestnávateľ musí so zamestnancom uzatvoriť pre tento účel osobitnú dohodu (§ 191 ods. 3). Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak by bola neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda bola už uhradená.


(4) Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.

K ods. 4:


Pri náhrade škody je potrebná aj súčinnosť zástupcov zamestnancov (požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov), pričom zákon stanovuje horný limit 50 eur , kedy už nemusí dôjsť k prerokovaniu so zástupcami zamestnancov.


Zamestnanec pracuje na pozícií skladník. Zamestnávateľ mu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk