dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 188 Cena veci v prípade škody na veci

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.3 Komentár k ZP § 188 Cena veci v prípade škody na veci

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 188

Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody.

 

K § 188: [Cena veci v prípade škody na veci]


Podľa § 188 sa pri určovaní škody na veci vychádza z ceny, ktorú mala vec v čase, keď škoda vznikla.

§ 188 teda určuje pravidlo, ak vznikne škoda na veci (napr. na zariadení, interiéri zamestnávateľa) ako určiť, aká je cena veci .


Zamestnanec stratí mobilný telefón, ktorý mu bol zverený na písomné potvrdenie podľa § 185 alebo rozbije displej. Ako sa určí škoda na veci – výška škody?

Z hľadiska určenia ceny veci je potrebné rozlišovať medzi nadobúdacou cenou – napr. mobilný telefón mal v čase kúpi cenu 500,- eur a cenou veci v čase, keď ju zamestnávateľ napr. stratil – napr. telefón sa už nepredáva a cena v bazáre je od 200 do 250,- eur, prípadne sa predáva a cena klesla na 350,- eur. Zamestnávateľ a zamestnanec by teda mali zisťovať, akú má vec cenu v čase škody – pričom pre tieto účely môžu zisťovať za koľko sa daná vec predáva ako nová ale aj ako použitá. Ak by cena veci naďalej bola 500,- eur ale použitá vec sa predáva za 300, - eur, dôležitou je aj skutočnosť, že ak by sám zamestnávateľ danú vec predával, pôjde o použitú vec, nie vec novú, a teda je potrebné brať ohľad na vek, opotrebenie, vady veci. V prípade poškodenia veci sa má brať ohľad na to, v akom rozsahu bola vec poškodená, zničená. Vzhľadom na to, že spôsob náhrady škody volí škodca – uvedenie do pôvodného stavu – a teda oprava alebo náhrada v peniazoch, pri poškodení vecí zamestnanec má právo dať vec na svoje náklady opraviť, pri strate veci zabezpečiť náhradnú vec. Ak napr. opravou veci sa nedá vykompenzovať znehodnotenie (napr. zamestnanec dá opraviť auto ale pretože už je búrané, pri predaji bude jeho hodnota znížená) má zamestnávateľ právo na náhradu aj

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk