dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 187 Určenie zodpovednosti a miery zavinenia

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.2 Komentár k ZP § 187 Určenie zodpovednosti a miery zavinenia

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 187

(1) Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

(2) Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

K ods. 1 a 2: [Určenie zodpovednosti a miery zavinenia]


Otázku prítomnosti zavinenia/zodpovednosti možno rozdeliť do piatich možných situácií (§ 187):

1. škodu zavinil výlučne zamestnanec - škodu možno žiadať iba od tohto zamestnanca,

2. škodu zavinili dvaja alebo viac zamestnancov - škoda sa musí rozdeliť a musí sa určiť miera zodpovednosti každého zo zamestnancov - zamestnanec hradí len pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia,

3. škodu spôsobil zamestnanec, ako aj zamestnávateľ - musí sa určiť miera zodpovednosti zamestnávateľa a miera zodpovednosti zamestnanca - zamestnanec hradí len pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia,

4. škodu spôsobili dvaja alebo viac zamestnancov a zamestnávateľ - musí sa určiť miera zodpovednosti zamestnávateľa a miera zodpovednosti každého zo zamestnancov - zamestnanec hradí len pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia,

5. škodu zamestnanec nespôsobil - od zamestnanca nemožno žiadať uhradenie škody.


V prevádzke došlo ku krádeži, kde bol odcudzený tovar za 5000,- eur. Zamestnanci argumentujú zlým zabezpečením objektu, a teda že ide o zodpovednosť zamestnávateľa. Vyšetrovanie zistí, že zlodeji sa dostali do objektu cez balkónové okno, ktoré bolo privreté na vetračku. V rámci vyšetrovania sa musí skúmať, či aj ak by bolo balkónové okno úplne uzatvorené, ku krádeži by došlo, či sa takto otvoreným oknom nevytvorili lepšie podmienky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk