dnes je 25.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.4 Komentár k ZP § 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 185

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

(1) Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.

K § 185: [Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov]

K ods. 1: [Zverenie predmetu na základe písomného potvrdenia]

V ods. 1 sa upravuje zodpovednosť zamestnanca, ktorý prevzal predmet - nástroj, ochranný pracovný prostriedok alebo iný podobný predmet na základe písomného potvrdenia (t.j. bol mu zverený).


(2) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.


K ods. 2: [Zbavenie sa zodpovednosti (celkom alebo sčasti) za stratu predmetu zvereného na základe písomného potvrdenia]

V danom prípade ide o zodpovednosť zamestnanca bez ohľadu na zavinenie, avšak zamestnanec sa v zmysle ods. 2 môže zbaviť viny (vyviniť sa) celkom alebo sčasti. Náhrada škody tu nie je obmedzená na štvornásobok (viď. § 186 ods. 2, § 189 ods. 2).


(3) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril podľa odseku 1, pre prípad straty a zničenia, a okruh zamestnancov, ktorým poistí predmet zverený podľa odseku 1 pre prípad straty a zničenia.


K ods. 3: [Poistenie predmetu]

V ods. 3 sa stanovuje, že zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov:

  1. vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril podľa odseku 1, pre prípad straty a zničenia a
  2. vymedziť okruh zamestnancov, ktorým poistí predmet zverený podľa odseku 1 pre prípad straty a zničenia (druhý okruh sa dopĺňa novelou účinnou od 1. januára 2013).


Posúďte situáciu z hľadiska § 185. Zamestnancovi

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk