dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 184

8.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.3 Komentár k ZP § 184

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 184

(1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.

(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami:

a. pri skončení všetkých týchto dohôd,

b. pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,

c. pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,

d. na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,

e. pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.

(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.

(4) Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.

K § 184:[Inventarizácia]


Inventarizácia je určitým súpisom stavu zverených hotovostí, cenín, tovaru, zásob materiálu alebo iných hodnôt určených na obeh alebo obrat, ktoré sa zverujú na základe dohody o hmotnej zodpovednosti alebo ktoré sa vyúčtovávajú. Na začiatku, t. j. pri uzatváraní dohody, je potrebné určiť východiskový stav. V čase inventarizácie je potrebné zistiť stav hodnôt zverených na obeh a obrat v danom okamihu a či zmeny, ku ktorým došlo (obeh a obrat), možno preukázať, zjednodušene, či nevznikol schodok.

Podľa § 184 ods. 1 sa inventarizácia musí vykonať:

 1. pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti,
 2. pri zániku dohody o hmotnej zodpovednosti,
 3. pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo,
 4. pri preradení zamestnanca na iné pracovisko,
 5. pri preložení zamestnanca,
 6. pri skončení pracovného pomeru zamestnanca.

V prípade, ak ide o pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať (§ 184 ods. 2) pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami

 1. pri skončení všetkých týchto dohôd,
 2. pri preradení na inú prácu všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
 3. pri preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
 4. pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
 5. na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
 6. pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.

V nadväznosti na to platia dve pravidlá (§ 184 ods. 3 a 4).

Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.

Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.


Zamestnanec bol u zamestnávateľa zamestnaný od 15. 3. 2017 do 3. 5. 2017 kedy skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe. Mal uzatvorenú dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti, na základe ktorej zodpovedal za veci v sklade spolu s ostatnými zamestnancami. Ku dňu skončenia pracovného pomeru zamestnanec nepožiadal o vykonanie inventarizácie. Inventarizácia bola vykonaná k 31. 3. a následne až k 30. 6. Bývalý zamestnávateľ zamestnanca informoval, že zodpovedá spoločne s inými zamestnancami za škodu na zverených hodnotách, ktoré boli

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk