dnes je 21.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 180 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2 Komentár k ZP § 180 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 180

Zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť následky svojho konania, zodpovedá za škodu v tomto stave spôsobenú

K § 180: [Zodpovednosť v prípade duševnej poruchy]


§ 180 upravuje vylúčenie zodpovednosti v prípade duševnej poruchy. Podľa § 180 zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť následky svojho konania, zodpovedá za škodu v tomto stave spôsobenú.


Zamestnanec dňa 19.7. pri vedení služobného vozidla toto vozidlo poškodí – preliači predný nárazník – škoda je 300,- eur. Zamestnávateľ zistí, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu. Ako sa posúdi zodpovednosť zamestnanca?

Ustanovenie § 180 je nasmerované skôr na prípady ako epileptický záchvat alebo zdravotné problémy – zamestnanec odpadne a pritom zničí nejakú vec zamestnanca. V tomto prípade sa skúma, či zamestnanec nemohol ovládnuť svoje konanie resp. prípadne sa vyhnúť tejto situácií (napr. vie rozpoznať príznaky svojich problémov a napr. sadne si, požiada kolegu o pomoc, t.j. vie ovládať svoje konanie/telo – vôľová zložka ) alebo posúdiť následky svojho konania (t.j. vedomostná zložka – napr. neuvedomuje si, čo v danom prípade robí).

Postihnutie duševnou poruchou nemožno spájať s obmedzením spôsobilosti (aj čiastočným) na právne

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk