dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 18 Zmluva

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 § 18- § 20 Zmluva

2.6.1 Komentár k ZP § 18 Zmluva

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Zmluva

§ 18

Zmluva podľa tohto zákona alebo iných pracovnoprávnych predpisov je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu.

 

K § 18:


Podľa § 18„zmluva podľa tohto zákona (pozn. Zákonníka práce) alebo iných pracovnoprávnych predpisov je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu.“ Pracovnoprávna teória v nadväznosti na § 18vychádza z tzv. numerus clausus zmluvných typov, t.j. z obmedzenia možnosti použitia iných zmluvných typov než aké Zákonník práce výslovne vymenováva (upravuje).

Pracovný pomer sa zakladá len písomnou (prípadne aj ústnou) pracovnou zmluvou (§ 42 ods. 1). Napriek tomu, že sa v § 42 ods. 2 spomína aj voľba a vymenovanie (§ 42 ods. 2 stanovuje „ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanieako predpoklad vykonávania funkcie štatutárneho orgánu alebo vnútorný predpis