dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 176 Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.6 Komentár k ZP § 176 Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 176

Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci mladistvého zamestnanca

a. pred preradením mladistvého zamestnanca na inú prácu,

b. pravidelne, podľa potreby najmenej raz za rok, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(2) Mladistvý zamestnanec je povinný podrobiť sa určeným lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci.

(3) Pri ukladaní pracovných úloh mladistvému zamestnancovi sa zamestnávateľ riadi aj lekárskymi posudkami.

 

K § 176: [Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci]


V § 176 sa upravujú podmienky posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu mladistvých