dnes je 20.4.2024

Input:

Komentár k ZP § 175 Práce zakázané mladistvým zamestnancom

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.5 Komentár k ZP § 175 Práce zakázané mladistvým zamestnancom

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 175

Práce zakázané mladistvým zamestnancom

(1) Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní.

(2) Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé.

(3) Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanoví nariadenie vlády.

(4) Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.

 

K § 175: [Práce zakázané mladistvým zamestnancom]


V § 175 sa