dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.4 Komentár k ZP § 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 174

Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

(1) Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť. Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.

 

K ods. 1: [Pracovná pohotovosť, práca nadčas a nočná práca]


§ 174 ods. 1 upravuje zákaz práce nadčas a pracovnej pohotovosti. Vo vzťahu k nočnej práci je povolená len výnimka v rozsahu jednej hodiny, ktorá nadväzuje na pracovnú zmenu (dennú pracovnú zmenu) zamestnanca staršieho ako 16 rokov, ak je to potrebné na jeho výchovu na povolanie. Nočnú prácu definuje § 98.


(2) Zamestnávateľ nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, ktorý by viedol pri zvyšovaní pracovných výkonov k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia mladistvých zamestnancov.

 

K ods. 2:


§ 174 ods. 2 obmedzuje zamestnávateľa k vytvoreniu mzdového motivačného systému, ktorý by viedol pri zvyšovaní pracovných

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk