dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 173 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.3 Komentár k ZP § 173 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 173

Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť. To isté platí aj pre školy a občianske združenia podľa osobitného predpisu, ak v rámci svojej účasti na výchove mládeže organizujú práce mladistvých.

 

K § 173:


§ 173 všeobecne upravuje, ktorými prácami je možné zamestnávať mladistvých zamestnancov.