dnes je 7.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 172 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

25.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.2 Komentár k ZP § 172 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 172

Výpoveď daná mladistvému zamestnancovi i okamžité skončenie pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom zo strany zamestnávateľa sa musia dať na vedomie aj jeho zákonnému zástupcovi. Ak pracovný pomer skončí mladistvý zamestnanec výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, v skúšobnej dobe alebo ak sa má jeho pracovný pomer skončiť dohodou, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu.

K § 172:


§ 172 upravuje oznamovaciu povinnosť zamestnávateľa voči zákonnému zástupcovi mladistvého zamestnanca, ako aj povinnosť vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu mladistvého zamestnanca v prípade skončenia pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom.


Zamestnávateľ zamestnáva u seba zamestnanca, ktorý má 17 rokov a rozhodne sa zrušiť jeho pracovné miesto – organizačná zmena podľa § 63 ods. 1 písm. b). Zamestnávateľ si splní podmienku prerokovania výpovede so zástupcami zamestnancov ale túto skutočnosť nedal na vedomie zákonnému zástupcovi mladistvého zamestnanca. Pôjde o neplatné skončenie pracovného pomeru, ak by nesplnenie povinnosti podľa § 172 bolo napadnuté zamestnancom na súde?

§ 172 je povinnosť, ktorá však nie je hmotnoprávnou podmienkou výpovede. § 172 neobsahuje ani doložku „inak je neplatná”. Z tohto hľadiska ide síce o porušenie Zákonníka práce ale toto porušenie nemôže mať

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk