dnes je 3.8.2020

Input:

Komentár k ZP § 171 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

17.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8 § 171- § 176 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

8.8.1 Komentár k ZP § 171 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 171

(1) Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnávateľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami mladistvých.

(2) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere. Evidencia obsahuje aj dátum narodenia mladistvých zamestnancov.

K § 171: [Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov]


Mladistvý zamestnanec je definovaný v § 40 ods. 3 - Mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov.

§ 171 upravuje všeobecné pravidlá pre zamestnávanie mladistvých zamestnancov – vytváranie osobitných (ochranných) pracovných podmienok pre tieto osoby a úzka spolupráca so zástupcami zamestnancov (§ 11a).

V ods. 2 sa ukladá zamestnávateľovi povinnosť viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnávateľ zamestnáva v pracovnom pomere. Evidencia obsahuje aj dátum narodenia mladistvých zamestnancov.


Podľa § 172 ods. 2 zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnáva. 1) Akým spôsobom viesť túto evidenciu? 2) Vzťahuje sa povinnosť vedenia evidencia aj na zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru?

Zákonník práce priamo neupravuje, akým spôsobom má zamestnávateľ viesť túto evidenciu. Zákonník práce iba ustanovuje, že evidencia obsahuje aj dátum narodenia mladistvého zamestnanca.

Zo slova „aj” možno odvodiť, že evidencia by mala obsahovať aj iné skutočnosti. Z praktického hľadiska nejde len o priebežnú evidenciu – t.j. v tomto momente zamestnávateľ zamestnáva takýchto mladistvých zamestnancov, ale je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk