dnes je 7.7.2020

Input:

Komentár k ZP § 168 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

31.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.3 Komentár k ZP § 168 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 168

(1) Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena a muž zatiaľ nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom materská dovolenka a rodičovská dovolenka najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť sa žene a mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestal preto pracovať, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa.

K ods. 1: [Prerušenie materskej a rodičovskej dovolenky]


V § 168 ods. 1 sa upravuje prípad, pri ktorom sa materská dovolenka a rodičovská dovolenka preruší. Ak odpadne dôvod prerušenia, materská a rodičovská dovolenka sa za podmienok podľa ods. 1 poskytne (bude pokračovať).


(2) Žene a mužovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj žene a mužovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka a rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará.

K ods. 2: [Strata nároku na časť materskej a rodičovskej dovolenky]


V § 168 ods. 1sa upravuje prípad, pri ktorom zamestnanec stráca nárok na materskú alebo rodičovskú dovolenku.


(3) Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždňov.

K ods. 3: [Dĺžka materskej dovolenky, ak sa dieťa narodilo mŕtve]


V § 168 ods. 3 sa upravuje dĺžka materskej dovolenky, ak sa dieťa narodilo mŕtve.


4) Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

K ods. 4: [Minimálny rozsah materskej dovolenky]


Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.


(5) Ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena na materskej dovolenke alebo žena a muž na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.

K ods. 5: [Smrť dieťaťa v čase materskej a rodičovskej dovolenky]


V §

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk