dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 167 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

7.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.2 Komentár k ZP § 167 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 167

(1) Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

K ods. 1: [Nástup na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1]

Nástup ženy na materskú dovolenku podľa § 166 ods. 1


Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

Nástup muža na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1

Muž nastupuje na svoju rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 až od momentu narodenia dieťaťa. Platí tu, že v zmysle tretej vety § 166 ods. 1v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Rodičovská dovolenka muža podľa § 166 ods. 1 kopíruje materskú dovolenku matky. Z tohto dôvodu žene, ktorá si vyčerpala materskú dovolenku pred narodením dieťaťa v rozsahu 7 týždňov, bude ešte patriť rozsah dovolenky 34 týždňov mínus 7 týždňov = 27 týždňov, a teda rodičovská dovolenka muža od narodenia dieťaťa (od narodenia dieťaťa v rovnakom rozsahu) bude v dĺžke 27 týždňov (pretože v technickom zmysle sa o dieťa nemohol starať, pretože ešte nebolo narodené - rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 sa mužovi priznáva za starostlivosť o narodené dieťa, nie za starostlivosť o matku s nenarodeným dieťaťom). Aj z hľadiska predpisov o sociálnom zabezpečení je nevyhnutné trvať na rovnakom skončení materskej dovolenky matky a rodičovskej dovolenky muža podľa § 166 ods. 1


(2) Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu až do uplynutia času ustanoveného v § 166 ods. 1. Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov; osamelej žene sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.


K ods. 2:

V závislosti od určitých okolností môže žena stihnúť vyčerpať z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov. V závislosti od dôvodu skrátenia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk