dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 161 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2 Komentár k ZP § 161 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 161

(1) Ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu, najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie. Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“).

(2) Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene.

 

K § 161: [Zákaz prác]


§ 161 upravuje zákaz práce pre niektoré druhy žien. V ods. 1 sa odkazuje na nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z.,