dnes je 20.10.2020

Input:

Komentár k ZP § 150 Inšpekcia práce

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.5 Komentár k ZP § 150 Inšpekcia práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 150

Inšpekcia práce

(1) Inšpekcia práce sa vykonáva podľa osobitného zákona.

(2) Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce.

 

K § 150: [Inšpekcia práce]

K ods. 1: [Inšpekcia práce]


§ 150 obsahuje všeobecný odkaz na zákon č. 125/2006 Z. z.o inšpekcii práce.

K ods. 2: [Podnet na inšpekciu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk