dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 15 Právne úkony

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 § 15- § 17 Právne úkony

2.5.1 Komentár k ZP § 15 Právne úkony

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Právne úkony

§ 15

Prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým mravom.

 

K §15:


Ustanovenie § 15 obsahuje pravidlo, podľa ktorého pri výklade prejavu vôle je potrebné prihliadať aj na dobré mravy. Zákonník práce priznáva úlohu aj tzv. dobrým mravom, pričom ich povaha ako prameňa práva je spochybňovaná a niektorí ich skôr považujú za interpretačný nástroj.

Dobré mravy predstavujú určitý súhrn všeobecne zachovávaných a uznávaných etických noriem spoločnosti, obsahujúci všeobecne platné pravidlá správania sa jej členov vo vzájomných vzťahoch. Pojem dobré mravy nie je v právnom poriadku SR definovaný a môžu sa aplikovať len vtedy, ak ich aplikáciu právna norma dovoľuje alebo prikazuje. Sú používané (napr. v prípade, ak možno na problém