dnes je 4.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 147 Povinnosti zamestnávateľa

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2 Komentár k ZP § 147 Povinnosti zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 147

Povinnosti zamestnávateľa

(1) Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.

(2) Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje osobitný zákon.

 

K § 147: [Povinnosti zamestnávateľa]


§ 147 obsahuje všeobecné ustanovenie vo vzťahu k povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia. Podrobnosti upravuje zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.