dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 145 Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.15 Komentár k ZP § 145 Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 145

Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce

(1) Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi za podmienok ustanovených osobitným predpisom cestovné náhrady, náhrady sťahovacích výdavkov a iných výdavkov, ktoré mu vzniknú pri plnení pracovných povinností.

(2) Za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhrady za používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce, ak ich využíva s jeho súhlasom.

 

K § 145: [Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce]


§ 145 ods. 1 upravuje všeobecný odkaz na poskytovanie cestovných náhrad, náhrad sťahovacích