dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 144a Výkon práce

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.14 Komentár k ZP § 144a Výkon práce

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Aký nárok na dovolenku vznikol pracovníčke, ktorá ”pracovala” v roku 2018 nasledovne:

  • Zamestnankyňa bola na rodičovskej dovolenke v roku 2017, ktorá trvala do 24. 03. 2018.

  • 01. 01. 2018 – 24. 03. 2018 - rodičovská dovolenka

  • 25. 03. 2018 – 17. 11. 2018 - druhá materská dovolenka

  • 18. 11. 2018 – 31. 12. 2018 - pokračovala na rodičovskej dovolenke do konca roka

Pre vyriešenie vašej otázky je potrebné si ju rozdeliť na dve časti:

1. Pre určenie, či má nárok na dovolenku na zotavenie, je potrebné si ujasniť, koľko dní vykonávala prácu zamestnankyňa podľa ZP (po uplatnení § 144a ZP). Na účely dovolenky sa ako výkon práce posudzuje doba materskej dovolenky (MD), ale nie už rodičovskej dovolenky (RD).

Teda ako výkon práce sa vo vašom prípade bude posudzovať doba:

kal. rok 2017:nič (pretože pravdepodobne podľa toho, čo je uvedené, bola celý rok 2016 na RD)

kal. rok 2018:138 dní od 25. 3. -17. 11. (čo je doba MD) , čo je viac ako 60 dní;

2. Pre určenie, na akú dovolenku na zotavenie má zamestnankyňa nárok, je potrebné si uvedomiť, že v zmysle § 101 ZP, ak zamestnankyňa, ktorá počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonávala u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok. Teda:

kal. rok 2017:nevznikol žiaden nárok na dovolenku na zotavenie (pretože podľa ZP nepracovala),

kal. rok 2018: keďže zamestnankyňa odpracovala 138 dní, teda viac ako 60 dní, vznikol jej nárok na dovolenku za kal. rok.

Ak vieme, že zamestnankyňa má nárok na dovolenku na zotavenie a že ide o dovolenku za kal. rok, je potrebné určiť jej výmeruPodľa § 103 ZP je základná výmera tejto dovolenky najmenej 4 týždne (ak do konca príslušného kal. roku zamestnankyňa dovŕšila najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov).

Ak predpokladáme, že zamestnankyňa pracuje

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk