dnes je 4.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.13 Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 144

Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

 

K § 144: [Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci]


§ 144 upravuje podmienky oznamovania a preukazovania