dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.12 Komentár k ZP § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 143

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

(1) Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

 

K § 143: [Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase]


Novela č. 257/2011 Z. z. zmenila právnu úpravu prekážok v práci pri pružnom pracovnom čase.

K ods. 1:

V prípade organizácie pracovného času pružným spôsobom je potrebné odlíšiť dva druhy prekážok:

  1. prekážky v práci, ktoré spadajú do základného pracovného času,

  2. prekážky v práci, ktoré spadajú do