dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 142a Flexikonto

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.11 Komentár k ZP § 142a Flexikonto

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 142a

zrušený s účinnosťou od 1. januára 2013

 

K § 142a: [Flexikonto]


Ustanovenie o tzv. flexikonte sa ruší od 1. januára 2013. Možnosť využiť doterajšie flexikonto je cez tzv. konto pracovného času (§ 87a). Uvedené ustanovuje § 142 ods. 5 a § 252i.

V § 142 ods. 5 sa stanovuje, že ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z vážnych prevádzkových dôvodov, môže zamestnávateľ postupovať podľa § 87a; ustanovenie § 90 ods. 9 sa v tomto prípade nemusí uplatniť.

V § 252i ods. 6sa stanovuje, že pri odpracúvaní pracovného voľna poskytnutého pred 1. januárom 2013 podľa § 142a účinného do 31. decembra 2012, za ktoré zamestnávateľ poskytol zamestnancovi základnú zložku mzdy, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012. Pracovné voľno poskytnuté podľa § 142a ods. 1 účinného do 31. decembra 2012, ktoré nebolo odpracované do 31. decembra 2012, možno od 1. januára 2013 previesť na záporný účet konta pracovného času podľa § 87a.

Vo väzbe na zjednotenie § 87a a § 142a sa v rámci prekážok v práci stanovuje možnosť, aby zamestnávateľ v prípade, ak u neho nastane prekážka v práci z vážnych prevádzkových dôvodov, mohol pre tieto účely použiť konto pracovného času podľa § 87a. Konto pracovného času aj v tomto prípade môže použiť len zamestnávateľ za podmienok podľa § 87a (kolektívna zmluva alebo dohoda so zástupcami zamestnancov).

Vzhľadom na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk