dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 141a Dočasné prerušenie výkonu práce

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.9 Komentár k ZP § 141a Dočasné prerušenie výkonu práce

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 141a

Dočasné prerušenie výkonu práce

(1) Ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce. Zamestnancovi po dobu dočasného prerušenia výkonu práce patrí náhrada mzdy najmenej v sume 60 % jeho priemerného zárobku; ak sa závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancovi patrí doplatok do výšky jeho priemerného zárobku.

 

Dôvody pre dočasné prerušenie výkonu práce


§ 141a umožňuje zamestnávateľovi dočasne prerušiť výkon práce zamestnanca v prípade, ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny (do 31. decembra 2012 aj z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny - ak sa to dohodlo so zástupcami zamestnancov), ak by ďalší výkon práce zamestnanca ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa.

V prípade dočasného prerušenia výkonu práce sa dočasne prerušuje povinnosť zamestnávateľa prideľovať prácu a povinnosť zamestnanca vykonávať prácu, ostatné povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru ostávajú zachované.

S účinnosťou od 1. januára 2013 sa vypúšťa možnosť (zavedená novelou č. 257/2011 Z. z. (od 1.9.2011),

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk