dnes je 7.4.2020
Input:

Komentár k ZP § 138 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

24.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.3 Komentár k ZP § 138 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 138

(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.

K ods. 1:


§ 138 ods. 1 upravuje poskytnutie pracovného voľna (na nevyhnutne potrebný čas) s náhradou mzdy (v sume priemerného zárobku - § 134) v stanovených prípadoch:

  • účasť na rekondičných pobytoch,

  • účasť na povinných lekárskych prehliadkach,

  • účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní.


(2) Zamestnávateľ ďalej poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov. Pracovné voľno patrí na nevyhnutne potrebný čas a to za čas cesty na odber a späť a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času zamestnanca. Podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na jeho zotavenie sa predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.

K ods. 2: [Darovanie krvi, aferéza a darovanie ďalších biologických materiálov]


§ 138 ods. 1 upravuje pracovné voľno a náhradu mzdy pri darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov.


Zamestnanec chodí opakovane v priebehu roka darovať krvnú plazmu do Rakúska. Zamestnávateľ má podozrenie, že ide o poskytnutie krvi za peniaze. Je zamestnávateľ povinný uznať ako prekážku v práci s náhradou mzdy, ak sa darovanie krvi, darovanie ďalších biologických materiálov uskutočňuje za peniaze alebo ak sa uskutočňuje v inom štáte?

Zákonník práce zatiaľ neustanovuje, že má ísť o bezodplatný úkon pokiaľ ide napr. o odber krvi, iných biologických materiálov. V § 138 ods. 2 však bolo použité slovo „darovanie”, čo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk