dnes je 4.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 137 Verejná funkcia, občianska povinnosť, iný úkon vo všeobecnom záujme

18.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.2 Komentár k ZP § 137 Verejná funkcia, občianska povinnosť, iný úkon vo všeobecnom záujme

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 137

(1) Verejná funkcia, občianska povinnosť a iný úkon vo všeobecnom záujme je na účely tohto zákona činnosť, o ktorej to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.

(2) Výkon verejnej funkcie na účely tohto zákona je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a obsadzovaná na základe priamej voľby alebo nepriamej voľby alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov.

(3) Zamestnancovi, ktorý vykonáva verejnú funkciu popri plnení povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, môže byť z dôvodu výkonu verejnej funkcie poskytnuté pracovné voľno v rozsahu najviac 30 pracovných dní alebo zmien v kalendárnom roku, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4)