dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 135 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

26.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2 Komentár k ZP § 135 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 135

Priemerný zárobok zamestnanca za rozhodujúce obdobie, ktoré predchádza dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa zistí z hrubej mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z času odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období zníženého o hodiny zodpovedajúce trvaniu prestávok na jedenie a oddych v rozhodujúcom období. Rovnako sa na zisťovanie priemerného zárobku v ďalšom rozhodujúcom období zníži počet hodín odpracovaných zamestnancom od začiatku rozhodujúceho obdobia do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak tento zákon nadobudne účinnosť v priebehu rozhodujúceho obdobia.

K § 135:


§ 135 upravuje určenie priemerného zárobku pred nadobudnutím účinnosti Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.V súčasnosti už toto ustanovenie je bezpredmetné