dnes je 12.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 129 Splatnosť mzdy

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.12 Komentár k ZP § 129 Splatnosť mzdy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 129

Splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.

(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

K § 129:


§ 129 upravuje pravidlá pre splatnosť mzdy.


Možno so zamestnancom dohodnúť splátkový kalendár pre splácanie mzdy, ak zamestnávateľ nevie poskytnúť 100% mzdy pretože mu odberatelia nezaplatili?

Zákonník práce vo všeobecnosti ustanovuje, že mzda je splatná za