dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 129 Splatnosť mzdy

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.12 Komentár k ZP § 129 Splatnosť mzdy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.


§ 129

Splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.

(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

K § 129:


§ 129 upravuje pravidlá pre splatnosť mzdy.


Možno so zamestnancom dohodnúť splátkový kalendár pre splácanie mzdy, ak zamestnávateľ nevie poskytnúť 100% mzdy pretože mu odberatelia nezaplatili?

Zákonník práce vo všeobecnosti ustanovuje, že mzda je splatná za mesačné obdobie a do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve sa môže dohodnúť inak.

Ak je dodržané pravidlo výhodnosti pre zamestnanca (§ 1 ods. 6) nemožno pochybovať o tom, že takáto dohoda je v súlade so zákonom. Pôjde napr. o prípade aj sa dohodne splatnosť mzdy napr. za odpracovaný kalendárny týždeň, kedy sa mzda vyplatí napr. do stredy budúceho kalendárneho týždňa alebo ak sa napr. splatnosť mzdy za kalendárny mesiac dohodne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Pokiaľ ide o dojednanie inak a dojednanie dlhšej splatnosti mzdy, takéto dojednanie nie je možné paušálne len preto, že

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk