dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 125 - § 126 Mzda pri výkone inej práce a mzda pri chybnej práci

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.9 Komentár k ZP § 125 - § 126 Mzda pri výkone inej práce a mzda pri chybnej práci

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 125

Mzda pri výkone inej práce

(1) Ak je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa osobitných predpisov, odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov a ak po preradení dosiahne v prepočte na odpracovanú hodinu nižšiu mzdu ako pri výkone práce podľa pracovnej zmluvy, patrí mu doplatok najmenej do sumy jeho priemerného zárobku, ktorý dosahoval pred preradením. Doplatok sa poskytuje počas preradenia, najdlhšie počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa preradenia.

(2) Doplatok pri ohrození chorobou z povolania patrí aj vtedy, ak zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru k inému zamestnávateľovi, pretože pre neho doterajší zamestnávateľ nemá inú vhodnú prácu. Doplatok poskytuje zamestnancovi zamestnávateľ, ktorý ho zamestnáva v čase, po ktorý doplatok patrí. Náklady na doplatok tomuto zamestnávateľovi je povinný uhradiť zamestnávateľ, u ktorého vzniklo ohrozenie chorobou z povolania.

(3) Náklady na doplatok pri karanténnom opatrení uloženom podľa osobitných predpisov uhradí orgán na ochranu zdravia zamestnávateľovi, ktorý ho poskytol.


§ 125 sa upravuje mzda v prípade, ak bol zamestnanec preradený na inú prácu v stanovených prípadoch a po preradení dosiahol nižšiu mzdu (patrí mu tzv. doplatok). V prípade preradenia podľa § 162 platí osobitná úprava - preradenie tehotnej ženy kde dosahuje

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk