dnes je 2.7.2022

Input:

Komentár k ZP § 125 - § 126 Mzda pri výkone inej práce a mzda pri chybnej práci

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.9 Komentár k ZP § 125 - § 126 Mzda pri výkone inej práce a mzda pri chybnej práci

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 125

Mzda pri výkone inej práce

(1) Ak je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa osobitných predpisov, odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov a ak po preradení dosiahne v prepočte na odpracovanú hodinu nižšiu mzdu ako pri výkone práce podľa pracovnej zmluvy, patrí mu doplatok najmenej do sumy jeho priemerného zárobku, ktorý dosahoval pred preradením. Doplatok sa poskytuje počas preradenia, najdlhšie počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa preradenia.

(2) Doplatok pri ohrození chorobou z povolania patrí aj vtedy, ak zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru k inému zamestnávateľovi, pretože