Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdy - minimálna mzda

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2 Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdy - minimálna mzda

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 119

(1) Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.


K ods. 1:

§ 119 ods. 1 odkazuje na minimálnu výšku mzdy podľa príslušného nariadenia vlády SR, ktoré upravuje minimálnu mzdu na konkrétny rok a zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Zákon o minimálnej mzde č. 663/2007 Z. z. v § 9 ods. 3 ustanovuje minimálnu mzdu 2 základnými sadzbami, a to:

1.za mesiac (mesačná minimálna mzda) a

2. za každú hodinu (hodinová minimálna mzda).

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 je:

480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 /podľa nariadenia vlády SR č. 278/2017 Z. z. z 11. októbra 2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018/

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 je:

435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 /podľa nariadenia vlády SR č. 280/2016 Z. z. z 12. októbra 2016 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017/

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 je:

405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 /podľa nariadenia vlády SR č. 279/2015 Z. z. zo 7. októbra 2015 ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016/

1. Mesačná minimálna mzda

Mesačná minimálna mzda je ustanovená pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Mesačná minimálna mzda sa uplatňuje pre ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ods. 5 až 7Ak zamestnávateľ znížil ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 zo 40 hodín týždenne napr. na 37,5 hodiny, mesačná minimálna mzda sa z tohto dôvodu neupravuje (t.j. zostane 480,00 eur ).

Na zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší pracovný čas podľa § 49, sa vzťahuje mesačná minimálna mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Rovnako sa výška minimálnej mzdy zníži v pomere k podielu zamestnancom odpracovaného času, ak zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou v mesiaci neodpracoval všetky pracovné dni resp. hodiny.


Odmeňovanie zamestnanca s kratším pracovným časom u zamestnávateľa, u ktorého je skrátený pracovný čas.

Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou má dohodnutý týždenný pracovný čas 25 hodín. Ustanovený týždenný pracovný čas je 37,5 hodiny. Zákonom ustanovenú minimálnu mzdu, ktorá predstavuje 480,00 eura mesačne, je potrebné znížiť v pomere medzi dohodnutým kratším týždenným pracovným časom a ustanoveným týždenným pracovným časom, t. j. v pomere 25 ku 37,5 hodiny. Vzorec: minimálna mzda × (25/37,5) = konkrétna minimálna mzda zamestnanca.

2. Hodinová minimálna mzda

Výška hodinovej minimálnej mzdy je ustanovená pre týždenný pracovný čas 40 hodín.

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas podľa § 85 ods. 5 až 7 nižší ako 40 hodín, suma hodinovej minimálnej mzdy sa nepriamo úmerne zvýši. Vypočítaná suma hodinovej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.


Hodinová minimálna mzda zamestnanca so skráteným pracovným časom

Zamestnanec odmeňovaný úkolovou formou mzdy pracuje v dvojzmennej prevádzke, kde je ustanovený týždenný pracovný čas 38,75 hodiny. Pre tohto zamestnanca bude výška minimálnej mzdy po aritmetickom zaokrúhlení na 4 desatinné miesta predstavovať. Vzorec: minimálna hodinová mzda x (40/38,75).

Zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy sa uplatní len v prípade skrátenia ustanoveného týždenného pracovného času. Ak má zamestnanec dohodnutý kratší týždenný pracovný čas podľa § 49, hodinová minimálna mzda sa nezvyšuje.


(2) Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze.

(3) V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu.

K ods. 2 a 3:


§ 119 ods. 2 a 3 upravuje dohodu o mzdových podmienkach.

Vývoj minimálnej mzdy za roky 1991 - 2018

Tabuľka ukazuje vývoj minimálnej mzdy za roky 1991 –2018. Ide o minimálnu mzdu v hrubom vyjadrení (brutto).

Do roku 1991 nebola stanovená minimálna mzda.

Minimálna mzda 1991-2015     
Rok     mesačnáv Kčs/Sk/Euro     hodinováSk/Euro     Platnosť úpravy minimálnej mzdy     
          (od)     
1991     2000 Kčs (66,39 €)          1.2.1991     
1992     2200 Kčs (73,03 €)          1.1.1992     
1993     2200 Sk (73,03 €)          1.1.1993     
2450 Sk (81,33 €)          1.10.1993     
1994     2450 Sk (81,33 €)          1.1.1994     
1995     2450 Sk (81,33 €)          1.1.1995     
1996     2450 Sk (81,33 €)          1.1.1996     
2700 Sk (89,62 €)          1.4.1996     
1997     2700 Sk (89,62 €)          1.1.1997     
1998     3000 Sk (99,58 €)          1.1.1998     
1999     3000 Sk (99,58 €)          1.1.1999     
3600 Sk (119,50 €)          1.4.1999     
2000     4000 Sk (132,78 €)          1.1.2000     
4400 Sk (146,05 €)          1.10.2000     
2001     4400 Sk (146,05 €)          1.1.2001     
4920 Sk (163,31 €)          1.10.2001     
2002     4920 Sk (163,31 €)          1.1.2002     
5570 Sk (184,89 €)          1.10.2002     
2003     5570 Sk (184,89 €)          1.1.2003     
6080 Sk (201,82 €)          1.10.2003     
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: