dnes je 28.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 117 Vrátenie náhrady mzdy za dovolenku

9.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.5 Komentár k ZP § 117 Vrátenie náhrady mzdy za dovolenku

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 117

Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo na ktorú mu nárok nevznikol.

K § 117: [Vrátenie náhrady mzdy za dovolenku]


§ 117 upravuje prípady vrátanie náhrady mzdy zamestnancom za dovolenku.

V prípade § 117 ide o dve situácie:

a) vrátenie náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok

V danom prípade ide o situáciu, keď zamestnancovi tento nárok už vznikol zo zákona (z kolektívnej zmluvy), ale dodatočne ho stratil - napr. zameškanie pracovnej zmeny a krátenie dovolenky.

b) vrátenie náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú mu nárok nevznikol

V danom prípade ide o situáciu, keď zamestnancovi tento nárok ešte ani nevznikol zo zákona (z kolektívnej zmluvy) - môže ísť napríklad o aplikáciu § 113 ods.