dnes je 9.8.2022

Input:

Komentár k ZP § 115 Dovolenka pri dočasnom pridelení

26.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.3 Komentár k ZP § 115 Dovolenka pri dočasnom pridelení

JUDr. et Mgr. Jozef Toman ; PhD


Právna úprava

§ 115 Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného užívateľského zamestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ. Ak nevyčerpá zamestnanec dovolenku pred skončením dočasného pridelenia, poskytne mu ju zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil.   

K § 115: [Dovolenka pri dočasnom pridelení]


§ 115 upravuje dovolenku pri dočasnom pridelení podľa § 58, t. j. otázku dovolenky, ak ide o agentúrneho zamestnanca alebo o zamestnanca, ktorého zamestnávateľ dočasne pridelil k užívateľskému zamestnávateľovi.

Čerpanie dovolenky u užívateľského zamestnávateľa

Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného (slovo „iného” je tu nadbytočné, vždy ide o pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi a agentúra dočasného