dnes je 20.6.2021

Input:

Komentár k ZP § 114 Dočasné prerušenie dovolenky

19.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.2 Komentár k ZP § 114 Dočasné prerušenie dovolenky

JUDr. et Mgr. Jozef Toman ; PhD


Právna úprava

§ 114 Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1).   

K § 114: [Dočasné prerušenie dovolenky]


§ 114 upravuje prípady, kedy sa dovolenka zamestnanca prerušuje.

Na rozdiel od § 112 ods. 2 ide o situáciu, ak už zamestnancovi dovolenka plynie a nastane určitá skutočnosť počas plynutia dovolenky, ktorá znamená, že dovolenka sa dočasne prerušuje.

Dovolenka sa prerušuje:

  1. ak nastúpi zamestnanec počas dovolenky na službu v ozbrojených silách,
  2. ak bol zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo
  3. ak zamestnanec ošetruje chorého člena rodiny; to neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca - to znamená, ak o to zamestnanec požiada, dovolenka bude naďalej plynúť),
  4. nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku (§ 166 ods. 1).

Z uvedeného vyplýva, že dovolenka sa neprerušuje napr. nástupom na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 2 (čo je trocha v protiklade s § 112 ods. 2, kde sa stanovuje, že na takýto čas zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky; môže to súvisieť so situáciou, keď sa po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky pred uplynutím dňa, keď dieťa dovŕšilo tri roky veku, zamestnancovi určuje dočerpanie prenesenej dovolenky, avšak muž, či žena majú právo nastúpiť na rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 2, lehota v § 166 ods. 3 je skôr poriadková, a nezbavuje ich práva, napriek neskorému oznámeniu, nastúpiť na rodičovskú dovolenku).

K prerušeniu dochádza dňom, kedy zamestnanec nastupuje službu v ozbrojených silách, dňom, od ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, dňom, od ktorého ošetruje chorého člena rodiny, dňom nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenke (§ 166 ods. 1).

Ku skončeniu prerušenia dochádza v deň, ktorý nasleduje po dni, keď sa uvedená situácia, ktorá mala následok prerušenie dovolenky skončila (ak by ešte dovolenka plynula - napr. po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, ak bola dovolenka určená napr. na dva týždne alebo išlo o hromadné čerpanie dovolenky).

Po skončení prerušenia dovolenky by sa mal čerpať už len zostatok, t. j. prerušenie dovolenky neznamená, že sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk