dnes je 2.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenke

12.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Komentár k ZP § 110 - § 113 Spoločné ustanovenia o dovolenke

JUDr. et Mgr. Jozef Toman ; PhD

Právna úprava

Spoločné ustanovenia o dovolenke, § 110 (1) Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní.   

K ods. 1: [Týždeň dovolenky]

§ 110 ods. 1 vymedzuje, čo sa považuje za týždeň dovolenky (t. j. ak sa nariaďuje dovolenka - musí sa brať do úvahy týždeň, aj keď v danom týždni sú spravidla dva dni, keď zamestnanec nepracuje). V praxi teda, ak si zamestnanec berie týždeň dovolenky, resp. ak ZP v § 111 ods. 5 (kde stanovuje, že „ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.”) má byť voľno sedem (štrnásť,