dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 104a Dovolenka pri pružnom pracovnom čase

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 104a Dovolenka pri pružnom pracovnom čase

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 104a

Dovolenka pri pružnom pracovnom čase

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.

 

K § 104a: [Dovolenka pri pružnom pracovnom čase]


§ 104a upravuje pravidlá pre výpočet dovolenky zamestnanca s pružným pracovným časom (§ 88).

V prípade zamestnanca s pružným pracovným časom ide o situáciu, kedy si zamestnanec sám volí svoje príchody a odchody z práce v rámci voliteľného pracovného času (napr. zvolený príchod o 7:00 a zvolený odchod o 16:00) v rámcoch stanovených zamestnávateľom (napr. voliteľný pracovný čas 6:00 − 9:00 a 15:00 − 18:00), a teda v rôzne dni môže pracovať v rôznej dĺžke Z tohto hľadiska je potrebné osobitne určiť, čo sa považuje za deň dovolenky v jeho prípade, aby sa vedelo, v akej dĺžke (z hľadiska hodín) sa v konkrétne dni dovolenka poskytuje (prepláca).

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni (§ 104aZP).

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca s pružným pracovným časom napr. 40 hodín, delí sa týchto 40 hodín piatimi (posudzuje sa akoby pracoval 5 dní v týždni), čiže jeho deň dovolenky bude osem hodín.

Vzorec:

V nadväznosti na to - 4 týždne dovolenky - napr. 5 dní (po 8 hodín) × 4 týždne.


Základný pracovný čas zamestnanca: 9:00 – 15:00

Voliteľný pracovný čas: 6.30 – 9.00, 15.00 – 18.00.

Ustanovený pracovný čas: 37,5 hodiny (zníženie zo 40 hodín na 37,5 hodiny vyplýva z kolektívnej zmluvy)

Zamestnanec dňa 10.11.2016 čerpá dovolenku. Vzhľadom na voliteľnosť pracovného času teoreticky môže byť dňom dovolenky deň od 6:30 do 18:00 ale aj od 9:00 do 15:00. Z tohto hľadiska zákon ustanovuje pravidlo prepočtu na priemernú dĺžku denného pracovného času, ktorá vyplýva z ustanoveného pracovného času (t.j. z plošného ustanovenia pracovného času bez ohľadu na dĺžku určeného pracovného času v konkrétnom týždni). Zároveň sa urobí prepočet akoby

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk