dnes je 22.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 104 Čerpanie dovolenky zamestnancom s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 104 Čerpanie dovolenky zamestnancom s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 104

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka (§ 87), patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere.

 

K § 104: [Čerpanie dovolenky zamestnancom s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom]


§ 104 upravuje pravidlá pre výpočet počtu pracovných dní dovolenky zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom (§ 87).

V prípade nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času zamestnanec nevykonáva prácu v jednotlivých týždňoch rovnako, t. j. v prípade niektorých týždňov pracuje napr. 3 dni, v prípade niektorých týždňov napr. 4 dni, apod. Z tohto hľadiska sa automaticky nedá povedať, že aj v prípade takéhoto zamestnanca je týždeň 3, 4, či iný počet dní, ale je potrebné vypočítať, na aký počet dní dovolenky má zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom nárok.

Zákonník práce tu stanovuje, že ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka (§ 87), patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere.

Skúma sa teda, aký je celoročný priemer pracovných dní v rámci týždňa.

Výpočet:

1. krok: je potrebné určiť koľko pracovných dní pripadá v priemere na jeden týždeň

Vzorec: X:Y = Z

  • - počet pracovných zmien, ktoré podľa harmonogramu pripadajú na zamestnanca v kalendárnom roku

  • - počet týždňov v kalendárnom roku

  • - výsledok, ktorým sa učí, koľko pracovných dní pripadá v priemere na jeden týždeň

2. krok: je potrebné určiť koľko pracovných dní dovolenky má zamestnanec

Vzorec: Z. V =N

  • - výmera dovolenky (počet týždňov dovolenky)

  • - počet dní dovolenky, na ktoré má zamestnanec nárok


Alternatívny výpočet dovolenky pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času

V praxi (najmä v českej odbornej literatúre) sa uvádza aj alternatívny prístup k počítaniu dovolenky, ak ide o zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Podstatou tohto modelu je skutočnosť, že:

  • výmera dovolenky sa neprepočítava (t.j. posudzuje sa akoby zamestnanec pracoval 5 dní v týždni, t.j. 4 týždne dovolenky = 20 pracovných dní dovolenky za kalendárny rok, 5 týždňov dovolenky = 25 pracovných dní dovolenky za kalendárny rok, 6 týždňov dovolenky = 30 pracovných dní dovolenky za kalendárny rok),

  • prepočítava sa získaný nárok na dovolenku v konkrétnom dni.

Napr. zamestnancovi vznikol nárok na dovolenku 5 týždňov v kalendárnom roku (pri 5 dňovom pracovnom týždni by to bolo 25 dní dovolenky v kalendárnom roku).

Zamestnanec vykonáva práce spravidla v 12 hodinovej pracovnej zmene (napr. 11h a 30 minút výkonu práce a 30 minút prestávka v práci).

Deň čerpania dovolenky: naplánovaná pracovná zmena mala trvať: 12 hodín (11,5h + 0,5h)

Zamestnanec teda čerpal 11,5 hodiny dovolenky v daný deň.

Systém prepočtu:

Nárok zamestnanca v kalendárnom roku je 25 pracovných dní

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk